Mojca

URL spletne strani:

ROVINJ- OBVESTILO O ODHODU

 

V zvezi z letovanjem v Rovinju od 16.6 do 20.6.2021, vam sporočamo:

  1. letovanje je definitivno potrjeno .
  2. Vplačilo za letovanje v znesku 179,00 eur za člane društva in 189,00 eur za nečlane, ter turistično takso 6,00 eur, skupaj:185 eur,  oziroma 195,00 za nečlane vplačate v društveni pisarni najkasneje  do ponedeljka 14.6.2021.

 Navodilo, da bomo plačali na recepciji je bilo  spremenjeno.

  1. Odhod iz Litije bo 16.6. 2021 ob 8:00 izpred železniške postaje v Litiji.
  2. Pogoji za prehod meje po dosedanje veljavnih predpisih so:

 - Negativen test na okužbo s koronavirusom, pri čemer je PCR-test lahko star največ 72, hitri test pa največ 48 ur.  

- Potrdilo o cepljenju z dvema odmerkoma enega od cepiv, ki se uporabljajo v EU, če je od drugega odmerka (oziroma od edinega odmerka v primeru cepiva Janssen/Johnson&Johnson) minilo vsaj 14 dni.  

- Potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna ali Sputnik minilo najmanj 22 in največ 42 dni, v primeru cepiva Astra Zeneca pa najmanj 22 in največ 84 dni.  

- Potrdilo o prebolevnosti in enem odmerku cepiva, če ga je oseba prejela znotraj šestih mesecev po okužbi. Od cepljenja ne sme miniti več kot 180 dni.  

- Negativen hitri ali PCR-test, s katerim posameznik dokazuje, da je prebolel infekcijo z virusom SARS-CoV-2. Test mora biti star najmanj 11 dni in ne sme biti starejši od 180 dni.  

V primeru, da udeležencu poteče veljaven dokument  pred povratkom v Slovenijo bo potreboval test, ki ga bo v organizaciji agencije lahko opravil v Rovinju. Trenutna cena  testa je 100 KUN.

Pred odhodom v Rovinj lahko hitri test opravite v Zdravstvenem domu Litija med ponedeljkom in petkom od  13. do 17:30. ure. Ob testiranju zaprosite za pisno potrdilo. Na test se ni potrebno naročati. Tiskano potrdilo o testu  dobite v roku cca. 45 minut od vzema brisa.

Ne pozabite osebnih izkaznic ali potnih listov, evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ter izkaznice MDI.

Med potjo bomo naredili daljši postanek ter ga izkoristili za ogled lokalnih znamenitosti.

Predviden prihod v hotel ter nastanitev  je od 14. ure dalje. Prvi obrok bo večerja. Do takrat naj si hrano zagotovi vsak na svoj način.

Na dan odhoda (nedelja) končamo z zajtrkom.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         Miro Vidic

Podjetje Zeleni inval IP d.o.o. je invalidsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno 21.10.2019 z namenom usposabljanja in zaposlovanja, primarno invalidov ter sekundarno, drugih ranljivih ciljnih skupin, predvsem žensk, starejših in dolgotrajno brezposelnih. Glavni namen zaposlovanja navedenih ciljnih skupin je zagotovitev primernega dela, ki ga drugi delodajalci, ki delujejo povsem po tržnih načelih, principih visoke produktivnosti in katerih glavni cilj je izplačilo ustvarjenega dobička lastnikom, ne morejo zagotoviti. Gre za zaposlovanje invalidov, ki bi sicer ostali brez zaposlitve, saj se zaradi svoje invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju in prilagajanje dela, delovnih procesov in delovnih pripomočkov le-tem.    

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za:
- upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda in iz evidenc zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da imajo status upokojenca ali so starejši od 65 let;
- imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda;
- posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda;

POVZETEK POROČILA IZVRŠILNEGA ODBORA MDI LITIJA ŠMARTNO SO.P. ZA LETO 2020

MDI Litija Šmartno SO.P. izvaja svoje poslanstvo na invalidskem in humanitarnem področju za območje Občin Litija in Šmartno pri Litiji, od ustanovitve leta 1982.

Zaradi lažjega uresničevanja naših programov smo vključeni v Zvezo delovnih invalidov Slovenije,  v kateri sodeluje 69 društev iz Slovenje.

Leto 2020 je zaznamovalo in pustilo globoke posledice zaradi pandemije, tudi na izvajanje dejavnosti našega Društva. Zaradi omejitev vlade so bili naši programi skrčeni  ali nekateri tudi povsem ustavljeni. Poročilo je odsev teh razmer.

V letu 2020 smo izgubili kar 29 članov. Večina njih je podlegla posledicam COVID virusa. Z vključitvijo novih članov smo ohranili skupno število vključenih invalidov, in sicer  s statusom 630  in 330 podpornih članov.

S svojim delovanjem, ki je opredeljeno v osmih socialnih programih, skušamo v največji možni meri pomagati invalidom pri premagovanju njihovih ovir in vključevanju v neodvisno in enakopravno življenje. S tem delovanjem dopolnjujemo, včasih celo nadomeščamo, vlogo državnih in lokalnih javnih služb.

Osnova našega delovanja temelji na prostovoljstvu. Kljub temu smo pri tem vezani na materialne stroške. Višina le teh je odvisna od obsega storitev in števila koristnikov teh uslug.

Nadaljujemo z utečenimi načrti pridobivanja finančnih sredstev, kot so: sofinanciranje socialnih programov obeh občin in Zveze, članarina, srečelov, sponzorji, in donatorji. Velik delež pri zmanjševanju stroškov nosijo prostovoljci, ki so v vsaki občini osnova delovanja društva. Kljub omejenemu delovanju ocenjujemo, da je bilo za delovanje Društva lani opravljenih 750 prostovoljnih ur, za realizacijo programov 2820 ur in za delo v socialnem podjetju 780 prostovoljnih ur.

Pri delovanju so.p., koristimo finančne spodbude Zavoda za zaposlovanje, po projektih, učne delavnice, javna dela in subvencije iz invalidskega sklada za zaposlovanje invalidov, podporne storitve, izvrševanje dela v splošno korist.

Z novim domom smo zelo olajšali prostorsko stisko. V njem izvajamo športno rekreativne dejavnosti, vodene vadbe za ohranjevanje zdravja, izobraževanja, sestanke s številčnejšo udeležbo, predvsem pa nam nudi pogoje za druženje.    Z veseljem ugotavljamo, da je že sedaj dokazano, da je bila gradnja upravičena, kar pričajo dejavnosti v njem.

Poudariti velja, da v društvu poleg osmih socialnih programov, katere smo nekako dolžni izvajati, vodimo tudi aktivnosti, ki pomenijo presežek teh osnov.

 Vsako leto svoj del poročila izvršnega odbora društva ob zaključku poudarimo, da smo ponosni na dosežke. Ponosni smo na to, da jih dosegamo prostovoljci z roko v roki. Kljub široki mreži delovanja na različnih področjih, se z usklajevanjem  včasih različnih pogledov in razmišljanj, nikoli ne zapletemo v  konflikte. Verjetno je to tudi eden od pogojev za napredek in razvoj.

Mislimo, da to zaznavajo tudi v vodstvih obeh občin, Zavodu za zaposlovanje, Centru za socialno delo, Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija, sorodnih društvih, kot so Društvo upokojencev  Litija in Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, ter drugi.

Ob tej priliki se jim zahvaljujemo za dosedanjo pomoč in sodelovanje in se priporočamo tudi v bodoče.

Povzetek vsebine delovanja na socialnem področju

Na prvi pogled se zdi, da se lani na izvajanju socialnih programov ni kaj dosti dogajalo. Ob natančnemu pregledu  pa je zaznati, da smo izkoristili skoraj vsak trenutek, ki nam je bil dan. V določenem obdobju so bili sproščeni nekateri epidemiološki ukrepi ali pa da smo le-te dosledno upoštevali, vse s ciljem varovanja zdravja in preprečevanja širjenja bolezni.

Od 21  terminov koriščenja kapacitet Zveze za ohranjevanje zdravja, je bilo realiziranih le 9 terminov. Delavnic, ki se odvijajo v prostorih društva praktično ni bilo skozi vse leto, razen le nekaj v prvih mesecih. Delavnice, ki jih organizira Zveza, pa so bile izvedene.

V mesecu juniju so bili sproščeni nekateri ukrepi, zato smo lahko dva krat organizirali ekskurzijo na Bled in Bohinj in se tam srečali z župnikom Martinom Golobom. Tudi že tradicionalno krajše letovanje na Dugem otoku je bilo organizirano  v drugi polovici junija.

Zelo nam je bilo žal, da je zaradi množičnosti odpadlo junijsko srečanje težjih invalidov in prednovoletno srečanje ter ne nazadnje letni zbor članov, na katerem smo se podrobno lahko seznanili z dogajanji v Društvu. Da bi vsaj malo omilili izpad druženja,  smo lani opravili več obiskov po domovih kot sicer.  Prve v mesecu septembru in nato še v mesecu decembru, skupaj preko 100.

Izveden ni bil vsakoletni predvelikonočni obisk oskrbovancev v Domu Tisje in Šmelcu, odpadel je Festival medgeneracijskega povezovanja in že tradicionalna akcija Manj svečk za manj grobov. Zaman smo se veselili skupnega tedenskega letovanja avgusta na otoku Hvaru in z odpovedjo razočarali preko 100 prijavljenih letovalcev. Tudi kopalnih kart za Laško in Rimske Terme je bilo prodanih bistveno manj, le cca 30 %.

Vseeno pa smo se trudili in svoje člane s pisnimi obvestili, prispevki v glasilu obeh občin in na spletu sproti obveščali o dogajanju v Društvu.

Res veliko prijetnih skupnih trenutkov nam je vzela višja sila. Vsi si želimo in pričakujemo povratek v nam bolj prijazno življenje, zato je prav, da še naprej spremljamo in upoštevamo navodila stroke.

                       

                                                                       Izvršni odbor MDI Litija - Šmartno

LETOVANJE V ROVINJU - SPREMEMBA DATUMA

Agencija Travel Tilago, ki nam letos organizira letovanje v Rovinju v hotelu Villas- Rubin ***nam je sporočila, da je zaradi negotovih razmer v zvezi s COVID virusom in posledičnimi ukrepi  in omejitvami, preložila rezervacijo začetka našega letovanja  iz 2.6.2021 na 16.6.2021.

Po tej spremembi bomo letovali  od 16.6.21 do 20.6.2021.

Vsi ostali pogoji (tudi finančni) 179,00 EUR in turistična taksa, ostajajo nespremenjeni: 4 polpenzioni, prevoz Litija-Rovinj-Litija, vodič- animator.

Prijavljeni interesenti lahko potrdijo ali odstopijo od načrtovanega letovanja.

Možne so še prijave novih interesentov. Nastanitev bo v dvoposteljnih  sobah v bungalovih  ali apartmajih 4-5 oseb s kuhinjo, dnevno sobo ter kopalnico v pritličju ter  dvema spalnicama v nadstropju.  Za obe vrsti nastanitve velja enaka cena (179 EUR po osebi).

Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 50 eur.

O podrobnejših pogojih o prestopu državne meje v času letovanja vas bomo pravočasno, pred odhodom še obvestili.

 

Na Hrvaškem je 7.4.2020, začel veljati nov Zakon o turistični taksi. Po njem je oprostitev plačila oproščena le oseba s telesno okvaro nad 70% in eden njen spremljevalec. Kot dokazilo velja odločba ZPIZ Slovenije. Invalidska izkaznica Društva invalidov ne velja več kot dokazilo za oprostitev.

V letu 2021 bomo po dogovoru z agencijo Travel Tilago  (lastnik Lovre Gaćina) letovali na Bolu na otoku  Braču v hotelu  Bonaca ***  od 1.9.2021 do 8.9. 2021.

CENA NA OSEBO:  490,00 EUR, za nečlane 510,00 EUR.

Vse sobe so klimatizirane in imajo balkon.

Ob  paviljonu se nahaja zunanji bazen s sladko vodo. 

Letovišče se nahaja v bližini plaže. Deset minut hoje  je  oddaljena peščena plaža  Zlatni Rat, ki je svojevrsten fenomen, saj menja obliko glede na smer vetra. 

STORITEV VKLUČUJE:

- avtobusni prevoz Litija- Bol- Litija

-  7 X ALL INCLUSIVE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, popoldansko kavo, domače brezalkoholne in alkoholne pijače v All inclusive baru od 10.00 do 24.00 ure in v restavraciji ob obrokih, predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne aktivnosti,  coris zavarovanje in odpovedni riziko. Ta velja za primer smrti, nesreče ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, hujše nesreče ali smrti ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje. Oseba o tem  prinese potrdilo zdravnika specialista ali dokazilo  pristojne institucije.

Prijave zbiramo v društveni pisarni. Ob prijavi sporočite s kom boste bivali  v sobi.

Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 130,00 EUR.

Akontacijo v višini 100 EUR na osebo zbiramo v društveni pisarni. V primeru, da letovanje ne bo izvedljivo, vam bomo vrnili celotno kupnino.

Vsi invalidi s sabo vzemite člansko izkaznico.

Spodaj v prilogi, si lahko ogledate naše tedenske in letne aktivnosti.

S 1.1.2019 se začne uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

 

V mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure samo ob PONEDELJKIH in SREDAH od 8-11 ure.

 

VSE ČLANE NAPROŠAMO, DA UPOŠTEVAJO URADNE URE, KER BO NA NEURADNE DNI PISARNA DRUŠTVA ZAPRTA!