Projekt "Nov korak"

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Na Upravni enoti v Litiji smo v mesecu juliju 2016 pridobili status socialnega podjetja. Pridobljen status socialnega podjetja nam je omogočil, da smo kandidirali na Javnem razpisu za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s projektom Nov korak

Cilj projekta Nov korak: je skrb za izboljšanje zaposljivosti in za vključevanje socialno ranljivejših oseb v samostojno in neodvisno življenje s spodbujanjem zaposlovanja in usposabljanja ter krepitev socialnega podjetništva v celotni regiji in tudi na ravni države.

Rezultati projekta

- prenos posameznih javnih storitev (ki so oblikovane glede na trenutne potrebe ciljne populacije) na socialno podjetje, s katerimi bo zagotavljana dostopnost storitev socialno ranljivejšim skupinam prebivalstva,

izboljšana kvaliteta življenja in ohranjanje samostojnosti ranljivejših skupin prebivalstva,

-  izboljšana socialna vključenost socialno ranljivejših skupin prebivalstva ter izboljšanje delovne aktivnosti z ohranjanjem zaposljivosti ranljivejših skupin prebivalstva.

ustvarjene (nove) zaposlitvene možnosti za ranljive skupine oseb, ki na trgu dela težje najdejo (primerno) zaposlitev.

Z uspešnim kandidiranjem smo tako pridobili zagonska sredstva, ki nam omogočajo, da društvo kot socialno podjetje pridobi tudi dodaten strokovni kader za opravljanje svoje dejavnosti. Z ustanovitvijo socialnega podjetja smo tako ustvarili pogoje za nemoteno delovanje društva in omogočili nastanek novih delovnih mest. Zaposlene imamo 4 delavce, od tega 3 invalide (dva za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas).

 
Dejavnost ( v okviru operacije) socialnega podjetja obsega: 
 
  • Storitve urejanja in vzdrževanje zelenih površin in okolice: urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic v mestni občini ter v okoliških krajih po lokalnih skupnostih, čiščenje-pometanje pločnikov, čiščenje prometnih znakov in signalizacije, ograj, urejanje, čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč, oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah), oskrba travnatih površin na rekreacijskih površinah, vzdrževanje spomenikov ipd. in manjša vzdrževalna dela v večnamenskih stavbah (čiščenje pisarn, trgovin, uradov, drugih poslovnih in stanovanjskih stavb, parkirnih prostorov ipd.

 

  • Osebne storitve (manjša hišna popravila na domu uporabnikov, vrtnarska dela, urejanje in vzdrževanje vrtov, obrezovanje drevja in oskrbovanje živih meja, manjša - vrtnarska dela na pokopališčih, košnja trave, zagotavljanje življenjskih potrebščin iz trgovin, organiziran prevoz do institucij, pomoč pri nakupovanju, dostava zdravil na dom, dostava kurjave, plina itd.).

 

  • Storitve informiranja in osveščanja prebivalstva (brezplačna informativna pisarna). 
 
Trenutno v okviru svoje dejavnosti in kadrovske strukture opravljamo predvsem storitve urejanja in vzdrževanja zelenih površin in okolice (urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic v mestni občini, urejanje, čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje spomenikov ter čiščenje poslovnih in stanovanjskih stavb, parkirnih prostorov ipd.) ter storitve informiranja in osveščanja prebivalstva (svetovanje na področju zaposlovanja, socialnem in invalidskem področju).
 
 
Povezave: spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/