OBVESTILA

PRESEGLI SMO TISOČ ČLANOV  DRUŠTVA

Pri sprotnem vodenju evidence vpisanih in izpisanih članov Medobčinskega društva invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji, smo koncem avgusta tega leta, vpisali tisoč petega člana!

Včlanjenih je  632 invalidov s statusom in 373 podpornih članov. 

Ta podatek nam pomeni spodbudo in potrditev, da smo na pravi poti.

Predsednik, Bogomir Vidic

Na Hrvaškem je 7.4.2020, začel veljati nov Zakon o turistični taksi. Po njem je oprostitev plačila oproščena le oseba s telesno okvaro nad 70% in eden njen spremljevalec. Kot dokazilo velja odločba ZPIZ Slovenije. Invalidska izkaznica Društva invalidov ne velja več kot dokazilo za oprostitev.

Spodaj v prilogi, si lahko ogledate naše tedenske in letne aktivnosti.

Na vseh točilnih mestih po bencinskih servisih OMV v Sloveniji so nameščene nalepke s telefonsko številko za pomoč invalidom.
Po klicu na navedeno številko vam bodo zaposleni nudili vso ustrezno pomoč pri točenju goriva ter pri nakupu izdelkov ali drugih storitev.