AKTUALNO

Marsikomu izmed nas se je čas v času epidemije »ustavil«. Stavek, ki smo ga najpogosteje slišali je bil: Ostani doma! In večina izmed nas, za katere lahko rečem, da smo bili privilegirani,  je ta nasvet tudi upoštevala. Posledica ukrepov  pa kot vemo je bila, da je velik del družabnih aktivnosti, ki se sicer dogajajo v društvu, v tem času zamrl.

Budno smo spremljali  informacije Vlade o poteku dogodkov in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije in predvsem težko pričakovali čas, ki je prinesel postopno sproščanje le-teh. Dočakali smo ga zadnje dni v aprilu, ko se je epidemiološka situacije glede novega korona virusa v Sloveniji umirjala.

Prvi, ki so ponovno pričeli s svojimi aktivnostmi, so bili balinarji. Vzorno urejeno balinišče društva je ponovno zaživelo. Ves čas pa smo vedeli, da neumorno svoje obveznosti opravljajo zaposleni v društvu, tako tajnica,  kot tudi ostali zaposleni, saj so poleg rednih obveznosti čiščenja poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov in vzdrževanja zelenic, dodatno prevzeli odgovorno delo razkuževanja 21 objektov.  Hvala jim!

V času epidemije je predsednik društva  dvakrat sklical ožji sestav vodstva, ker je bilo potrebno doreči nekatera ključna vprašanja. Bolj sproščeno pa smo se ponovno zbrali prvi petek v juniju, ko je bila epidemija v naši državi tudi uradno preklicana. Naš dnevni red je zajemal samo eno točko, in sicer kako z aktivnostmi vnaprej in kako in kdaj nadomestiti zamujeno. Zavedali smo se, da dva in pol mesečni vakuum ne bo mogoče v celoti nadomestiti.

Zadovoljni smo ugotovili, da so dogovorjene vse aktivnosti za 4-dnevno letovanje na Dugem otoku. Število letovalcev se je žal glede na predhodne prijave prepolovilo. Kako je bilo na letovanju, bomo zagotovo prebrali v naslednji številki

Občana.

Vrata Društva so ponovno odprta. Uradne ure so ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure in ob sredah od 8. do 11. ure.

Nadaljujemo tudi s ponedeljkovo telovadbo v prostorih novega doma, namiznim tenisom, kegljanjem in pikadom. Z igranjem nadaljujejo tudi šahisti ob ponedeljkih popoldne v prostorih Društva upokojencev Litija. Z vadbami so pričeli tudi strelci, saj so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 5. julija v Ljubljani. Do septembra pa vadbe v bazenu v Šmartnem in torkovih ustvarjalnih delavnic ne bo.

Marca ni bilo letnega zbora članov. Trenutno tudi ne planiramo junijskega srečanja težjih invalidov. Dogovorili smo se, da letno sejo in srečanje težjih invalidov s srečelovom izvedemo skupaj v mesecu septembru.

Dorekli  smo odpadli izlet na Gorenjsko. Zadolžili smo našega organizatorja izleta Janeza Kralja, da vzpostavi vse potrebno za že poznani program izleta, ki kot vemo vključuje obisk Brezij, Bleda in Bohinja, kjer se bomo srečali z župnikom Martinom Golobom. Izlet planiramo zadnje dni junija.

Terme Laško in Rimske Terme so ponovno pričele z obratovanjem. V Laškem je zaradi prenove odprt le novi bazen pod kupolo, stari pa bo do jeseni še zaprt.  Veljavnost kart, ki jim je potekla 30.6.2020 je v Laškem podaljšana do 31.8.2020.

Kako bo z letovanjem na Hvaru pa žal v tem trenutku ne vemo. Še vedno čakamo navodila in ko bo situacija bolj jasna, vas bomo o tem obvestili. Vsi pričakujemo  najboljše.

Kljub sproščanju ukrepov pa se moramo zavedati, da je virus še vedno prisoten in nikoli ne moremo vedeti kje in kdaj smo izpostavljeni nevarnosti okužbe. Zato bodimo previdni še naprej in dosledno upoštevajmo strokovna navodila, za katera pa sem zelo prepričana, da jih spremljamo in poznamo vsi.

                                                                                     Vera Bric

S 1.1.2019 se začne uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

 
Od 17. marca je v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona starševskem varstvu in družinskih prejemkih kateri določa za invalide, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu pravico do oprostitve plačila letne dajatve, pomoč pri nakupu letne vinjete 2B. 
 
Upravičenci (po 9. členu Zakona o dajatvah za motorna vozila) za oprostitev plačila letne dajatve lahko uveljavljajo za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW, ter za osebna vozila, prilagojena za prevoz oseb na invalidskem vozičku brez omejitve moči, pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz:
• oseb z najmanj 80% telesno okvaro ali 80% vojno invalidnostjo ali oseb pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost,
• oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
• oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
• otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oz. do 26. leta starosti, če se šolajo.
 
Invalid je za vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B, v primeru nakupa letne vinjete upravičen do enkratne pomoči, v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je določena za drugi cestninski razred A.
 
O pomoči pri nakupu letne vinjete 2B bodo odločali centri za socialno delo. 
Sprejet predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov
 
Zakon nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in omogoča boljše pogoje za življenje invalidov v družbi.
 
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ob objavi zapisali: "S tem zakonom bomo nadomestili Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokrožili zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Na tem področju so pomembni še že sprejeti zakoni, kot so: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in  Zakon o osebni asistenci".
 
Zavezanci za dohodnino, ki bi želeli del dohodnine (do 0,5 %), ki jim je odmerjena za tekoče leto in za nadaljnja leta (do preklica oziroma vložitve nove zahteve) nameniti našemu društvu, lahko izpolnijo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine«. V njej navedete, komu želite darovati dohodnino, katero nato Davčni urad nakaže oz. preusmeri Društvu namesto v proračun države.
 
Če se boste vi, vaš sorodnik, znanec, sosed… odločili, pokličite v Društvo in poslali vam bomo obrazec. Obrazec pa si lahko natisnete tudi sami (obrazec se nahaja spodaj).
 
Pri izpolnjevanju obrazca vam lahko pomagamo v Društvu. 
 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate na Društvu ali Davčnem uradu.
 
 

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen na podlagi treh zakonov (Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o javnih skladih).

 

13. oktobra 2014 je pričel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki prvič doslej invalidom daje pravico do (skoraj) brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za veliko pridobitev za invalide, saj bo marsikomu omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju.

V okviru projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki se je začel izvajati 1. februarja 2016 so izbrali grafično podobo tako evropske kot slovenske nacionalne kartice. Evropska kartica ugodnosti za invalide ponuja ugodnosti na področju transporta, kulture, turizma, športa in prostega časa.