Zakon o osebni asistenci

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

S 1.1.2019 se začne uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • da je star od 18 do 65 let;
  • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Storitve osebne asistence so: storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika (pomoč pri hranjenju, pitju, oblačenju in slačenju, kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene ipd.), storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih: pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov, pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe ipd.), spremstvo, pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu, pomoč pri komunikaciji (pri branju besedil, pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij).


Opozoriti velja, da v primeru, da je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, uporabnik polovico tega prejemka nameni za sofinanciranje storitev osebne asistence.

 

Uporabniki, ki želijo koristiti osebno asistenco, lahko izpolnijo vlogo in jo oddajo na krajevno pristojen Center za socialno delo.